درمان های ارتودنسی

انواع درمان ارتودنسی
درمان های ارتودنسی به دو دسته کلی درمان با دستگاه ثابت و درمان با دستگاه متحرک تقسیم می شود. درمان ها با دستگاه متحرک برای حل مشکلات خفیف دندانی بخصوص در سنین پایین و درمان مشکلات استخوانی قبل از بلوغ استفاده می شود. همین طور از این دستگاهها پس ...
ادامه مطلب