مزایای درمان ارتودنسی
درمان ارتودنسی در نگاه اول به نظر می رسد که برای افزایش زیبایی در فرد باشد.ولی دارای مزایای غیرقابل شمارشی می باشد به خصوص اگر در زمان مناسب و زود هنگام انجام شود. از جمله مزایای درمان ارتودنسی افزایش ...
ادامه مطلب
اهمیت حفظ و نگهداری دندانهای شیری
باور اشتباهی که در ذهن بیشتر والدین وجود دارد این است که دندانهای شیری دندانهای موقتی می باشند و رسیدگی خاصی لازم ندارند. در حالیکه این دندانها باید تا زمان رویش دندانهای دائمی در دهان باقی بمانند. متاسفانه بسیاری ...
ادامه مطلب
انواع درمان ارتودنسی
درمان های ارتودنسی به دو دسته کلی درمان با دستگاه ثابت و درمان با دستگاه متحرک تقسیم می شود. درمان ها با دستگاه متحرک برای حل مشکلات خفیف دندانی بخصوص در سنین پایین و درمان مشکلات استخوانی قبل از ...
ادامه مطلب
انواع مشکلات ارتودنسی
مشکلات ارتودنسی به دو دسته کلی مشکلات دندانی و مشکلات استخوانی تقسیم می شوند. درمان مشکلات دندانی عموما بعد از رویش دندانهای دائمی تا هر سنی قابل انجام می باشد. بسیاری از مشکلات استخوانی قبل از بلوغ تا حدودی ...
ادامه مطلب
رعایت بهداشت در بیماران ارتودنسی
برای رعایت بهداشت در بیماران ارتودنسی احتیاج به مسواک بین دندانی، نخ دندان و مسواک ارتودنسی می باشد. استفاده ی مرتب از وسایل فوق باعث کاهش یا حذف پوسیدگی و التهاب لثه در دوران درمان ارتودنسی می شود. 1-مسواک ...
ادامه مطلب