رعایت بهداشت در بیماران ارتودنسی

برای رعایت بهداشت در بیماران ارتودنسی احتیاج به مسواک بین دندانی، نخ دندان و مسواک ارتودنسی می باشد.

استفاده ی مرتب از وسایل فوق باعث کاهش یا حذف پوسیدگی و التهاب لثه در دوران درمان ارتودنسی می شود.

1-مسواک بین دندانی: مخصوص تمیز کردن زیر و اطراف براکت و سیم های ارتودنسی می باشد.

photo_2017-10-31_14-50-05 photo_2017-10-31_14-50-02

مسواک بین دندانی

2-نخ دندان مخصوص ارتودنسی: برای تمیز کردن ناحیه ی بین دندانها می باشد.

نخ دندان1 نخ دندان

نخ دندان2

3-مسواک ارتودنسی: استفاده از مسواک ارتودنسی برای تمیز کردن اطراف براکت های ارتودنسی ، سطح براکت ها ، دندانها و لثه می باشد. شکل آن به گونه ای است که دارای الیاف بلندتر کناری و کوتاه تر میانی است.این شکل خاص باعث می شود که مسواک کاملا روی براکت ها قرار گیرد.

photo_2017-10-31_14-51-46 photo_2017-10-31_14-51-40