انواع مشکلات ارتودنسی

مشکلات ارتودنسی به دو دسته کلی مشکلات دندانی و مشکلات استخوانی تقسیم می شوند. درمان مشکلات دندانی عموما بعد از رویش دندانهای دائمی تا هر سنی قابل انجام می باشد. بسیاری از مشکلات استخوانی قبل از بلوغ تا حدودی قابل درمان می باشند ولی اگر این مشکلات تا بعد از بلوغ باقی بمانند درمان نهایی و قطعی با جراحی فک امکان پذیر است که درمانی طولانی،سخت و هزینه بر می باشد.

برخی از مشکلات ارتودنسی شامل :

دندانهای نامرتبicon fleshi

دندانهای نامرتب

دندانهای فاصله دارicon fleshi

دندانهای فاصله دار

جلو بودن فک بالا یا عقب بودن فک پایینicon fleshi

جلو بودن فک بالا یا عقب بودن فک پایین

جلو بودن فک پایین یا عقب بودن فک بالاicon fleshi

جلو بودن فک پایین یا عقب بودن فک بالا

باز بودن قدامی فک ها (openbite)icon fleshi

open bite

روی هم قرار گرفتن زیادی فک ها در ناحیه قدامی (deepbite)icon fleshi

deep bite

دندانهای نیش نهفتهicon fleshi

دندان نیش نهفته

دندانهای غائبicon fleshi

دندانهای غائب

دندانهای بدشکلicon fleshi

دندانهای بد شکل

کم بودن عرض فک پایینicon fleshi

کم بودن عرض فک پایین

کم بودن عرض فک بالاicon fleshi

کم بودن عرض فک بالا