انواع درمان ارتودنسی

درمان های ارتودنسی به دو دسته کلی درمان با دستگاه ثابت و درمان با دستگاه متحرک تقسیم می شود.

درمان ها با دستگاه متحرک برای حل مشکلات خفیف دندانی بخصوص در سنین پایین و درمان مشکلات استخوانی قبل از بلوغ استفاده می شود. همین طور از این دستگاهها پس از پایان درمان های ثابت ارتودنسی برای نگهداری و ثبات درمان استفاده می شود.

درمان با دستگاههای ثابت برای حل مشکلات شدیدتر دندانی استفاده می شود.

دستگاه ثابت icon fleshi

ارتودنسی ثابت

دستگاه متحرکicon fleshi

20161220_134020-1-1

20161220_134229-1

20161220_134253-1

برچسب ها